Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorhexidin

Sammanfattning

Fara 6* P 3* B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-25] Test för att se att asteriskerna kommer med i faro-poängen. [Siv Martini 2015-08-26] kollat. Finns kombinerat med isopropylalkohol