Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorokinfosfat

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation för klorokinfosfat saknas på fass.se (2020-04-03). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2020-04-03 Helena Ramström] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport från EMA. Inget i några mätrapporter. Ändrat reviderat datum från 2016-04-05 till 2020-04-03. [Siv Martini 2015-08-26] Kollat!