Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorzoxazon

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Finns "gammal" dokumentation från AstraZeneca i arkivet. [Siv Martini 2015-09-01] Kollat Finns i kombination merd acetylsalicylsyra dextropropoxifennapsilatmonohydrat klorzoxazon