Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorzoxazon

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Miljöinformation saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-04-19

[Helena Ramström 2018-04-18] Finns "gammal" dokumentation från AstraZeneca i arkivet. [Siv Martini 2015-09-01] Kollat Finns i kombination merd acetylsalicylsyra dextropropoxifennapsilatmonohydrat klorzoxazon