Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloxacillin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att kloxacillin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att kloxacillin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att kloxacillin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av kloxacillin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för kloxacillin (2023-12-19). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm