Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloxacillin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-03-30] data borttagen i fass