Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kodein

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Se nedan

Underliggande data för P, B och T kommer från Fass. Data för B stöds också av rapporten Goodpoint 2016.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Citodon (kodein, paracetamol) (hämtad 2019-02-13).

Fara

Persistens: "Det kan inte uteslutas att kodein, vattenfri är persistent, då data saknas."

Bioackumulation: log Kow = 1,14.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av kodein, vattenfri kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Rapporten Goodpoint 2016

Kunskapen om kodeins förekomst i svenska vattendrag och påverkan på vattenlevande organismer är dålig. Låg potential för bioackumulering.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Kodein har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012-2016).

Kodein har hittats i spindlar

Kodein var ett av topp 5 mest frekvent återfunna läkemedel hos spindlar (artikeln av Richmond et al. 2018).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm