Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koffein

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att koffein är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Koffein har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Koffein har måttlig akut toxicitet.
Risk. Användningen av koffein (försäljningsdata Sverige 2017) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Peyona (koffein) från Chiesi Farmaceutici (hämtad 2022-04-11). Miljöinformationen för koffein är framtagen av företaget Recip AB för Anervan®, Compodyn, Folliplex comp., Koffazon, Plexon och Recigerit. Samtliga läkemedel från Recip AB är avregistrerade.

Fara

Persistens: "Concerning biodegradation there is only a not valid study available for caffeine. However, for the structurally analogous compound theophylline there is a test on ready biodegradability available from which it can be concluded that this substance is readily biodegradable (OECD 301 A, 90–100% after 22 days, >90% at the end of the 10-day window). As the two substances differ only by one methyl group it can be concluded with high probability that also the substance caffeine is readily biodegradable. Available degradation data are not sufficient to determine degradability for caffeine in accordance with the FASS guideline, and caffeine is assigned the phrase “The potential for persistence of caffeine cannot be excluded, due to lack of data”."

Bioackumulation: "An experimentally derived Log Kow of -0,07 (unknown method) ... indicates that Caffeine has low potential for bioaccumulation."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur 44 000 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,028 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Koffein har hittats i vattenmiljön i Sverige och Region Stockholm. Enligt rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö: "Koffein uppmättes i de högsta halterna av alla analyserade ämnen i inkommande vatten, över 100 000 ng/L, men visade sig brytas ned i reningsverken till mer än 99 %. Ämnet ingår visserligen i vissa läkemedel, men det stora bidraget kommer från kaffedrickande och därför behandlas det inte vidare i denna rapport."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm