Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koffein

Information

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-03-28] Ändrad klassificering [Siv Martini 2015-08-23] Kollat. Komb preparat finns