Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kol, aktivt

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Kol är ett naturligt förekommande grundämne och förväntas inte ha någon miljöpåverkan. Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-25] Kollat Abigo 2011 juli