Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolekalciferol

Information

Denna sammanfattande information kommer från Fass (Baxter, Meda, Organon Sweden, Recip AB och Takeda Pharma).

Risk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation från Baxter, Meda, Organon Sweden, Recip AB och Takeda Pharma (hämtade 2021-06-24)

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP /SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-24] Finns Fass-info från olika företag om undtantagen. Revideratdatum 2016-03-30 ändrat till 2021-06-24 och datum för miljörisk 2021-06-24. [Helena Ramström 2018-11-19] Fass-info från Calcichew-D3 Citron: "Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön." Ärv föregående 2016-03-30