Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolekalciferol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass (Baxter, Meda, Organon Sweden, Recip AB och Takeda Pharma).

Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation från Baxter, Meda, Organon Sweden, Recip AB och Takeda Pharma (hämtade 2021-06-24)

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP /SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm