Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolekalciferol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass (Baxter, Meda, Organon Sweden, Recip AB och Takeda Pharma).

Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation från Baxter, Meda, Organon Sweden, Recip AB och Takeda Pharma (hämtade 2021-06-24)

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP /SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-06-24] Finns Fass-info från olika företag om undtantagen. Revideratdatum 2016-03-30 ändrat till 2021-06-24 och datum för miljörisk 2021-06-24. [Helena Ramström 2018-11-19] Fass-info från Calcichew-D3 Citron: "Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön." Ärv föregående 2016-03-30