Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolestyramin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Hittar inget i arkivet som underlag för PBT-värdet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. [Siv Martini 2015-09-01] Kollat. kontrollera kloka listan avsnittet på engelska . Ska ev ändras. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i avsnittet Matsmältningsorganen. Is recommended in The Wise List 2015 in the therapy section "Digestive Organs."