Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolestyramin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att kolestyramin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att kolestyramin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att kolestyramin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av kolestyramin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för kolestyramin (2023-01-23). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm