Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolkicin

Sammanfattning

Miljöinformation för kolkicin saknas på fass.se (2021-10-15). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-10-15] Finns ingen Fass-info. Finns ingen utredningsrapport. Finns inte i några mätrapporter. Revideratdatum 2017-01-02 ändrat till 2021-10-15. Siv Martini: Actavis 20170102.