Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolkicin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att kolkicin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att kolkicin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att kolkicin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av kolkicin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation för kolkicin saknas på fass.se (2022-10-28). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm