Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolkicin

Information

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att toxicitetsdata saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Siv Martini: Actavis 20170102.