Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koriongonadotropin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Pregnyl (koriongonadotropin) från MSD (hämtad 2019-08-19).

Risk

Koriongonadotropin (humant urin): Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm