Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koriongonadotropin alfa, humant rekombinant

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att koriongonadotropin alfa är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att koriongonadotropin alfa bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att koriongonadotropin alfa är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av koriongonadotropin alfa kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för koriongonadotropin alfa (2023-11-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm