Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvetiapin

Sammanfattning

Persistens. Kvetiapin bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulering. Kvetiapin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Kvetiapin har måttlig kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av kvetiapin (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Seroquel Depot (kvetiapin) från AstraZeneca (hämtad 2023-10-24).

Fara

Persistens: "Based on the data available, the study passes the criteria for ‘the substance is degraded in the environment’ (DT of both systems is ≤ 32 days and <15% parent remaining at the end of the study). However, the whole system DT50s are not reported due to issues with the analytical method and the 101-day data point for the water phase in the HOM system is missing (and 1% or more of parent compound remaining in this sample would take the total amount of parent remaining above 15% for the HOM system). It is therefore considered appropriate to conservatively conclude that: ‘Quetiapine is slowly degraded in the environment’."

Bioackumulation: Log Dow = 2,7 vid pH 7.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Pimephales promelas) NOEC 100 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 0,033 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm