Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Labetalol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att labetalol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att labetalol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att labetalol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av labetalol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information om labetalol kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Trandate (labetalol) från Aspen Nordic (hämtad 2023-09-28).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av labetalol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm