Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktitol

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-30

[Helena Ramström 2019-03-11] Finns ingen ny Fass-info. I Fass-info Importal 2011: Laktitol. Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.