Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktulos

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-04-26] Finns Fass-info från Meda om undantag. Ändrat miljörisk från 2013 till 2019-04-26. Siv Martini: Referens Meda 2016-05-12.