Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lamotrigin

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Siv Martinin: ref GlaxoSmithKline 2017-10-02.