Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Latanoprost

Sammanfattning

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Kan inte uteslutas.

Miljöinformation saknas på fass.se för latanoprost (2020-09-07). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

I rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö valde man bort latanoprost med motiveringen "naturligt".

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-09-07] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Ändrat revideratdatum från 2019-02-08 och datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2020-09-07. [Helena Ramström 2019-02-07] Finns ingen Fass-info. Finns ingen assessment report. Latanoprost valdes bort i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö med motiveringen "naturligt". Inget i övriga mätrapporter.