Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Latanoprost

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att latanoprost är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Latanoprost har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att latanoprost är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av latanoprost kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Information om bioackumulering kommer från utredningsrapport för Roclanda (latanoprost, netarsudil) 2020.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Roclanda (latanoprost, netarsudil), 12 November 2020, EMA/CHMP/637805/2020.

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "The log Kow for latanoprost were 4.22 for pH 5, 4.29 for pH 7, and 4.22 for pH 9. The values are below the trigger value for the bioaccumulation criterion (log Kow > 4.5). Since log Kow > 3, a bioaccumulation study would have been triggered if latanoprost had entered a Phase II assessment."

Toxicitet: Data saknas.

Risk

"The PECSURFACE WATER for both netarsudil and latanoprost is concluded to be less than 0.01 µg/L. No further analysis is therefore required." PEC-värdena i tillverkarnas utredningsrapporter baseras på beräknad användning av den läkemedelsprodukt som utredningen avser, inte av alla läkemedel som innehåller samma aktiva substans.

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se för latanoprost (2022-09-23). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

I rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö valde man bort latanoprost med motiveringen "naturligt".

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-09-23] Finns ingen Fass-info. Ändrat revideratdatum 2020-09-07 till 2022-09-23. [Helena Ramström 2020-09-07] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Ändrat revideratdatum från 2019-02-08 och datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2020-09-07. [Helena Ramström 2019-02-07] Finns ingen Fass-info. Finns ingen assessment report. Latanoprost valdes bort i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö med motiveringen "naturligt". Inget i övriga mätrapporter.