Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Latanoprost

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-07). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

I rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö valde man bort latanoprost med motiveringen "naturligt".

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-02-08

[Helena Ramström 2019-02-07] Finns ingen Fass-info. Finns ingen assessment report. Latanoprost valdes bort i rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö med motiveringen "naturligt". Inget i övriga mätrapporter.