Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lenograstim

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Granocyte (lenograstim) från Sanofi AB (hämtad 2020-08-12).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-08-20] Finns Fass-info. Finns ingen utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2019-04-26 och datum för miljörisk 2014-01-01 till 2020-08-12. [Helena Ramström 2019-04-26] Har lagt till Fass-info. [Helena Ramström 2019-03-11] Upptaderat texten och lagt till text från CHMP:s riktlinjer på för den engelska versionen.