Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lenograstim

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Granocyte (lenograstim) (hämtad 2019-04-26).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-04-26

[Helena Ramström 2019-04-26] Har lagt till Fass-info. [Helena Ramström 2019-03-11] Upptaderat texten och lagt till text från CHMP:s riktlinjer på för den engelska versionen.