Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lerkanidipin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att lerkanidipin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Lerkanidipin har hög potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att lerkanidipin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av lerkanidipin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Zanidip (lerkanidipin) från Recordati (hämtad 2023-10-02).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log DOW = 5,88 vid pH 7,4.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av lerkanidipin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm