Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Letrozol

Sammanfattning

Persistens. Letrozol är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Letrozol har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Letrozol har mycket hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av letrozol (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Femar (letrozol) från Novartis (hämtad 2023-06-28).

Fara

Persistens: "1 % degradation in 29 days, not readily biodegradable (OECD 301B). [---] Letrozole does not pass the criteria for ready biodegradation. The phrase “Letrozole is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 1,73 (experimentellt bestämd, okänd metod).

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, fisk (Oryzias latipes) NOEC 5 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,03 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm