Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Letrozol

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Femar (letrozol) (hämtad 2019-02-08).

Fara

Persistens: "1 % degradation in 29 days, not readily biodegradable (OECD 301B). [---] Letrozole does not pass the criteria for ready biodegradation. The phrase “Letrozole is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 1,73 (experimentellt bestämd, okänd metod).

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Oryzias latipes) NOEC 5 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,02 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm