Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leuprorelin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att leuprorelin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Leuprorelin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att leuprorelin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av leuprorelin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga
ekotoxikologiska data.

 

Denna sammanfattande information om leuprorelin kommer från Fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Procren depot (leuprorelin) från AbbVie (hämtad 2024-03-18).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Dow = -1,7 vid pH 7. "The Kow of leuprolide acetate was reported to be 0.02 at pH of 7. [...] Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av leuprorelin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data."

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Camcevi (leuprorelin), 24 March 2022, EMA/567396/2022.

"Leuprorelin is a synthetic nonapeptide, which is degraded to inactive peptide fragments prior to excretion in small amount in the urine. In line with EMEA/CHMP/SWP/4447/00 Rev. 1; leuprorelin is readily biodegradable and therefore it is not expected to pose a risk to the environment."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm