Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leuprorelin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för B och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Procren depot (leuprorelin) (hämtad 2019-03-11).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Dow = -1,7 vid pH 7. "The Kow of leuprolide acetate was reported to be 0.02 at pH of 7. [---] Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av leuprorelin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-12] Leuprolid är ett annat namn för leuprorelin enligt LV:s Läkemedelsfakta. [Helena Ramström 2019-03-11] Tidigare var information Abbott från Fass: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. Nu helt annan från AbbVie. Undantagen ändrad till kan inte uteslutas. B = "-" ändrat till "0". [Siv Martini 2016-03-30] GnRh-analog.