Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leuprorelin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för B och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Procren depot (leuprorelin) (hämtad 2019-03-11).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Dow = -1,7 vid pH 7. "The Kow of leuprolide acetate was reported to be 0.02 at pH of 7. [---] Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av leuprorelin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm