Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levetiracetam

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2017-10-02

Siv Martini: ref UCBNordig 171002.