Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levobupivakain

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Levobupivakain är S(-)enantiomeren av racematet bupivakain.

Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Chirocaine (levobupivakain) från AbbVie (hämtad 2019-07-09).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log D (Octanol Water Coefficient) = 2.54 ( pH 7.4) (25 ° C); Log D (Octanol Water Coefficient) = 2.75 ( pH 7.4) (36 ° C). Based on the octanol water coefficient (log D) at pH 7.4 of 2.54, Levobupivacaine has low potential for bioaccumulation.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av levobupivakain kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm