Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levodopa

Sammanfattning

Fara 5* P 3* B 0 T 2 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för levodopa från Sinemet (karbidopa, levodopa) (hämtad 2018-07-12).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Kow = -2,39.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Pseudokirchneriella subcapitata) = 1,5 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,43 vilket ger risken låg.

Assessment report

Assessment report för Numient (karbidopa, levodopa) 24 september 2015, EMA/CHMP/672104/2015. "Levodopa is a natural substance, the use of which will not alter the concentration or distribution of the substance in the environment. Therefore, levodopa is not expected to pose a risk to the environment."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-13] Det om T och risk är fel. Såg det vid publicering. Ändrat risk från försumbar till låg. Log Kow var också fel (har felaktigt tittat på karbidopa för Sinemet) - nu ändrat. Ändrat riskår från 2013 till 2016. [Helena Ramström 2018-07-12] Finns Fass-info från MSD. Finns assessment report. Eftersom bara 1 trofinivå finns har jag lagt till "osäker" på T. Ändrat låg risk till försumbar med anledning av assessment report. [Siv Martini 2016-03-28] Ändrad klassificering