Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levokabastin

Sammanfattning

Uppgifterna om fara och risk för levokabastin baseras på tidigare miljöinformation på fass.se (2011-11-23). Miljöinformation saknas på fass.se (2021-10-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Levokabastin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Levokabastin har inte potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Levokabastin har måttlig akut toxicitet.
Risk. Användningen av levokabastin (försäljningsdata Sverige 2010) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Livostin (levokabastin) från McNeil (hämtad 2011-11-23).

Fara

Persistens: "Not readily biodegradable in a CO2-evolution test according to FDA-guideline 3.11. The substance is potentially persistent."

Bioackumulation: "Log Kow = 1.75. The partition coefficient is determined between n-octanol and an aqueous buffer solution at pH =8.0. A single extraction method was used. As log Kow < 3, levocabastine has no significant bioaccumulation potential."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Selenastrum capricornutum) EC50 10 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2010. PEC/PNEC = 0,000021 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm