Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levomepromazin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nozinan (levomepromazin) (hämtad 2018-11-01).

Fara

Persistens: "Test showed 13% degradation in 28 days (ISO 9439). [---] Levomepromazine fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “levomepromazine is potentially persistent”."

Bioackumulation OECD 107: log Kow vid pH 7 = 0,38.

Akut toxicitet: Finns data för 1 trofinivå för kräftdjur (Daphnia magna) 700 mikrog/L.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av levomepromazin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data."

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Levomepromazin har ingått i screening program både regionalt inom Stockholmsområdet och nationellt men har varit under LOQ (kvantifieringsgränsvärdet).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-12-20] Claudia Coll och Marlene Ågerstrand mejl 2018-12-05: My first reaction was to think that in the OECD107 a logDow and not the logKow might have been reported. This molecule dissociates in water at pH < 11 and gets a positive charge, so it’s basically a cation in surface water, and logDow’s tend to be lower than logP (which is only for the neutral molecule). I usually estimate this things with ChemAxon software (www.chemicalize.com) and not EPI-Suite, which is what Fick et.al. used, but the estimated logP are similar (4.25 compared to 5.1), and it estimates a logDow of around 2 for pH 7 (still 2>>0.38). If they did report the logKow, then it looks questionable. Eventually, experimental results can differ for new structures that have not been calibrated well in these software, so without access to the full text it’s impossible to be certain. . Jag föreslår att du använder datan från fass. Vi kan diskutera användandet av Fick på nästa möte. Mejl från Marlene Ågerstrand 2018-12-18: Nu har jag diskuterat igen med kollegor angående Fick-artikeln. Slutsatsen är att inte använda Fick et al alls eftersom det finns så mycket osäkerheter i modellen. Metoden är bra som en första screening, men inte tillräckligt bra till reglering. [Helena Ramström 2018-11-01] Finns Fass-info från Sanofi. Ingen assessment report. Finns med i IVL:s mätrapport 2010 och 2014 + SLL:s mätning 2017 men under LOQ. Finns i Ficks artikel om 500 pharmaceuticals. Tagit bort osäkert för P, ändrat B=3 till B=0 och lagt till osäkert för T. Ändrat riskbedömt från 2013 till 2015. Log P anges i artikeln av Fick J et al 2010 till 5,1 i Fass anges 0,35. Fråga till referensgruppen.