Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levomepromazin

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Nozinan (levomepromazin) (hämtad 2018-11-01).

Fara

Persistens: "Test showed 13% degradation in 28 days (ISO 9439). [---] Levomepromazine fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “levomepromazine is potentially persistent”."

Bioackumulation OECD 107: log Kow vid pH 7 = 0,38.

Akut toxicitet: Finns data för 1 trofinivå för kräftdjur (Daphnia magna) 700 mikrog/L.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av levomepromazin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data."

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Levomepromazin har ingått i screening program både regionalt inom Stockholmsområdet och nationellt men har varit under LOQ (kvantifieringsgränsvärdet).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm