Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levotyroxin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Levotyroxin är potentiellt persistent.
Bioackumulering. Levotyroxin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Levotyroxin har låg akut toxicitet.
Risk. Användningen av levotyroxin (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Levaxin (levotyroxin) från Takeda Pharma (hämtad 2021-06-28).

Fara

Persistens: "Test results from "closed bottle test" (guideline 301 D) shows that the biological degradation is 0% in 28 days. Levothyroxine is potentially persistent."

Bioackumulation: Log Pow = 2,4. "Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna), OECD 202, EC50 497 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,00000444 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

I rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö exkluderades levotyroxin med motiveringen "naturligt".

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm