Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levotyroxin

Information

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Levaxin (levotyroxin) (hämtad 2019-03-11).

Fara

Persistens: "Test results from "closed bottle test" (guideline 301 D) shows that the biological degradation is 0% in 28 days. Levothyroxine is potentially persistent."

Bioackumulation: Log Pow = 2,4. "Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna), OECD 202, EC50 497 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,00000431 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

I rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö excluderades levotyroxin med motiveringen "naturligt".

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-11] Finns Fass-info från Takeda. Finns ingen assessment report. I rapporten Stockholms vattenmiljö valdes levotyroxin bort med motiveringen "naturligt". Inget i några andra mätrapporter. Ändrat riskbedömt från 2014 till 2017. [Siv Martini 2016-01-05] obs NY KLASSIFICERING