Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lidokain

Information

Fara 3 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass miljöinformation för Rocephalin med lidokain.

Fass miljöinformation för Rocephalin med lidokain

Fass miljöinformation för lidokain från Rocephalin med lidokain (ceftriaxon, lidokain), Roche (hämtad 2019-07-08).

Fara

Persistens: "Degradation in surface water t½ = 92 d (laboratory, 23 °C, in the dark), t½ = 110 d (field, 2–28 °C, in the dark). Abiotic Degradation: Photodegradation: t½ = 0.4 d (laboratory, light), t½ = 1.3 d (field, light). Lidocaine is neither readily, nor inherently biodegradable. This justifies the phrase 'Lidocaine is potentially persistent.'"

Bioackumulation: "logPOW 1.66 QSAR; logPOW 2.44 method unknown; logDOW 1.63 (pH 7.4, 25 °C); logDOW 1.66 (phosphate buffer, pH 7.4, 25 °C); KOC ≤420 QSAR; BCF <20 QSAR. Lidocaine has low potential for bioaccumulation (log DOW <4 at pH 7.4)."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Danio rerio) LC50 24 h (mortality) = 23 mg/L (OECD 236, adapted).

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2017. PEC/PNEC = 0,014 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Doloproct 

Fass miljöinformation för lidokain från Doloproct (fluokortolonpivalat, lidokain) från Bayer (hämtad 2019-07-08).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: "Log DOW = 1.57; calculated according to ACD/Labs’ ACD/PhysChem Suite lidocainhydrochloride has a low potential for bioaccumulation."

Akut toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräfdjur (Daphnia magna) 32 mg/L.

Risk

Risk för miljöpåverkan av lidokain kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Kommentar om Fass miljöinformation

De olika läkemedelsföretagen dokumenterar miljöeffekter för sina läkemedel med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Den oberoende parten, Svenska Miljöinstitutet (IVL), granskar informationen men har inte till uppgift samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

Helena Ramström 2019-07-08. Finns Fass-info från Bayer och Roche. Finns assessment report för Fortacin med lidokain men ingen info om miljö. Inget i några mätrapporter. T-värdet ändrat från 0 till 1. Ändrat revideratdatum från 2016-03-30 till 2019-07-08.