Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liotyronin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Liothyronin (liotyronin) (hämtad 2019-04-26).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Pow = 0,93. "Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av liotyronin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm