Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lipegfilgrastim

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2017-01-23

Siv Martini: referens Teva 2016-07-27.