Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liraglutid

Information

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen men se tillägg nedan i Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Saxenda (liraglutid) (hämtad 2019-04-26).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler, såsom vacciner och hormoner, är undantagna bör de ändå betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-08-12. Justerat layouten. [Helena Ramström 2019-10-15] ändrat undantagen till se nedan med tanke på formuleringen om biolgiskt aktiva i Fass. [Helena Ramström 2019-04-26] Finns Fass-info från Novo Nordisk om undantag. Ändrat riskbedömt 2011 till 2018.