Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lisdexamfetamin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Efter oral administrering absorberas lisdexamfetamin snabbt från magtarmkanalen och hydrolyseras primärt av röda blodkroppar till dexamfetamin, som är läkemedlets aktiva beståndsdel.

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-10-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-10-31

[Helena Ramström 2018-10-30] Finns ingen Fass-info för dexamfetamin eller lisdexamfetamin. Inga assessment report helle för någon. Inget i några mätrapporter.