Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lisdexamfetamin

Sammanfattning

Efter oral administrering absorberas lisdexamfetamin snabbt från magtarmkanalen och hydrolyseras primärt av röda blodkroppar till dexamfetamin, som är läkemedlets aktiva beståndsdel.

Miljöinformation saknas om lisdexamfetamin och dexamfetamin på fass.se (2021-07-02). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-07-02] Ingen Fass för varken lisdexamfetamin eller dexamfetamin eller utredningsrapport. Ändrat revideratdatum 2018-10-31 till 2021-07-02. [Helena Ramström 2018-10-30] Finns ingen Fass-info för dexamfetamin eller lisdexamfetamin. Inga assessment report helle för någon. Inget i några mätrapporter.