Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lisinopril

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-24

[Siv Martini 2016-03-24] nytt riskvärde.