Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Litium

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att litium är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att litium bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att litium är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av litium kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för litium (2024-04-26). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm