Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Litium

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lithionit (litium) (hämtad 2019-04-26).

Risk

Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-08-12. Har "bara" lagt till detta: Denna sammanfattande information kommer från Fass. Risk. Undantagen. [Helena Ramström 2019-04-26] Finns Fass-info från BioPhausia om undantag. Ändrat riskbedömt 2008 till 2019. [Siv Martini 2016-04-18] Miljöinfon borttagen från fass.se