Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lomustin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-04-26). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-04-26

[Helena Ramström 2019-04-26] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Inget i några mätrapporter.