Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lorazepam

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att lorazepam är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att lorazepam bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att lorazepam är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av lorazepam kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för lorazepam (2024-02-01). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm