Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lumefantrin

Sammanfattning

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm