Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lurasidon

Sammanfattning

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Låg

T-värdet i faropoäng avser kronisk toxicitet.

Assessment report

Assessment report för Latuda (lurasidon), 23 Januari 2014, EMA/113836/2014.

Fara

Persistens: "DT50 or ready biodegradability = 191 days"

Bioackumulation: BCF = 2 798–2 585.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för tre trofinivåer, lägst NOEC för kräftdjur (Daphnia magna) är 26 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,8 mikrog/L

PNEC = Lägsta NOEC 26 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för tre kroniska studier) = 2,6 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,308 som ger risken låg.

"In conclusion, lurasidone is not a PBT substance and is not expected to pose a risk to the environment."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm