Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lutropin alfa

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för lutropin alfa i Pergoveris (follitropin alfa, lutropin alfa) från Merck (hämtad 2019-09-04).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[2019-09-04 Helena Ramström] Finns Fass-info från Merck om undantag. 2019-09-04. Finns Fass-info från Merck. Finns assessment report för Luveris men ingen miljöinformation. Revideratdatum ändrat från 2016-03-30 resp. miljöriskdatum från 2013-01-01 till 2019-09-04. [Helena Ramström 2019-04-26] Finns Fass-info om undantag från Merck.