Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lutropin alfa

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för lutropin alfa i Pergoveris (follitropin alfa, lutropin alfa) från Merck (hämtad 2019-09-04).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm