Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lynestrenol

Sammanfattning

Fara - P - B 3 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Exlutena (lynestrenol) från MSD (hämtad 2019-07-10).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = 4,75 (QSAR). "Since log Kow > 4, the substance has potential for bioaccumulation"

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av lynestrenol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm