Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Magnesiumkarbonat

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-03-31] Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.