Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Makrogol

Sammanfattning

Fara 0 P 0 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Movicol (kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat) (hämtad 2019-02-07).

Fara

Persistens: "Mixtures containing PEG 3350 were 10% of the theoretical maximum after 4 days, 60% after 7 days and 96% at the end of the test (Day 28). Substances are considered to be readily biodegradable in this test if CO2 production is equal to or greater than 60% of the theoretical value within ten days of the level achieving 10%. [---] The phrase “Macrogol 3350 (PEG 3350) is degraded in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: Log10 Kow för PEG 3350 (makrogkol 3350) var <1,0.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 9 500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,09 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-07] Finns Fass-info från Norgine. Finns ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Ändrat risken Kan inte uteslutas till Försumbar. Ändrat riskbedömt från 2016 till 2015. Ändrat "-" för P, B och T till "0".