Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Makrogol

Sammanfattning

Persistens. Makrogol bryts ned i miljön.

Bioackumulering. Makrogol har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Makrogol har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av makrogol (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Movicol (kaliumklorid, makrogol, natriumklorid, natriumvätekarbonat) från Norgine (hämtad 2023-01-23.

Fara

Persistens: "Mixtures containing PEG 3350 were 10% of the theoretical maximum after 4 days, 60% after 7 days and 96% at the end of the test (Day 28). Substances are considered to be readily biodegradable in this test if CO2 production is equal to or greater than 60% of the theoretical value within ten days of the level achieving 10%. [...] The phrase “Macrogol 3350 (PEG 3350) is degraded in the environment” is thus chosen."

Bioackumulation: Log10 Kow för PEG 3350 (makrogkol 3350) var <1,0.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 9 500 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,11 vilket ger risken låg.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm