Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mangafodipir

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Europa. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm