Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mangafodipir

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Europa. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-13] Avregistrerat 2012-06-21 i Sverige. Finns assessment report för Teslascan men anges också som avregistrerat på EMA:s webbplats. "The environmental risk assessment has been performed satisfactorily in compliance with Guideline III 5504/94 Draft 6 version 1. Even in the worst-case scenario the predicted environmental concentration in water (PECwater) of mangafodipir is a factor of 15 below that requiring further action?" Inget i några mätrapporter. Finns inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015.