Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mebendazol

Sammanfattning

Fara 6* P 3* B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-03-28] Ändrad klassificering