Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medroxiprogesteronacetat

Sammanfattning

Persistens. Data saknas.
Bioackumulering. Data saknas.
Toxicitet. Data saknas.
Risk. Se rapporten från Goodpoint.

Miljöinformation saknas på fass.se för medroxiprogesteronacetet (2020-01-18). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. För risken se rapporten från Goodpoint.

Detaljerad information

Rapport från Goodpoint

Baserat på förmåga att binda till androgenreceptorn, binda till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) och studier på fisk utgör medroxiprogesteron en mycket lägre miljörisk än levonorgestrel och noretisteron. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk tros bidra till ökad risk för miljöpåverkan, och bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm