Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Megestrol

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2018-11-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedel i vattenmiljön

Megestrol har ingått i Stockholms län landstings mätserie av läkemedelssubstanser under den senaste femårsperioden (2012–2016) men inte detekterats.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-15] Eftersom vi inte ska ha Fick et al 500 pharmaceuticals 2010 som referens enligt Marlene Ågerstrand, se kommentar 2018-12-20, har jag ändrat tillbaka B till 3 och tagit bort referensen. [Helena Ramström 2018-12-20] Mejl från Marlene Ågerstrand 2018-12-18: Nu har jag diskuterat igen med kollegor angående Fick-artikeln. Slutsatsen är att inte använda Fick et al alls eftersom det finns så mycket osäkerheter i modellen. Metoden är bra som en första screening, men inte tillräckligt bra till reglering. I fall du istället vill ta fram egna värden då data saknas så rekommenderas US EPA EpiSUITE (https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface). [Helena Ramström 2018-11-16] Anger B = 0 utifrån Log P is set to 3.4. Enligt instruktionen anges att substanser med log Kow över lika med 4,5 är potentiellt bioackumulerande. Det finns dock en gråzon mellan 3,0 och 4,5. Har dock valt att sätta B = 0. [Helena Ramström 2018-11-06] Kollat 2018-06-27. Finns ingen ny info, varken i Fass eller på EMAs webbplats. Finns inte heller någon arkivinfo. Ok mot broschyren 2014-2015. 2018-11-06. Kollat ovanstående källor igen utan framgång. Finns bland ej detekterade läkemedelssubstanser i SLL:s mätserie 2012-2016. Finns med i artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010. Ändrat B=3 till B=0 med anledning av artikeln Fick et al 500 pharmaceuticals 2010.