Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Megestrol

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2018-11-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedel i vattenmiljön

Megestrol har ingått i Stockholms län landstings mätserie av läkemedelssubstanser under den senaste femårsperioden (2012–2016) men inte detekterats.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm