Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melperon

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas för melperon på fass.se (2019-03-13). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm