Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melperon

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas för melperon på fass.se (2019-03-13). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-03-13] Ingen Fass-info eller assessment report. Inget i några mätrapporter. Finns inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015 men som "kan inte uteslustas" och "-" för P, B och T.