Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Menotropin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-04-25). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm