Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meropenem

Sammanfattning

Persistens. Meropenem (vattenfri) är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Meropenem (vattenfri) har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Meropenem har mycket hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av meropenem (försäljningsdata Sverige 2020) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan. Se kommentar under Detaljerad information.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Meronem (meropenem) från Pfizer (hämtad 2023-12-19).

Fara

Persistens: "Ready degradability (guideline OECD 301C). Not readily biodegradable. Meropenem did not pass the ready biodegradability test. Therefore, meropenem has received the FASS degradation phrase ”Meropenem is potentially persistent.”"

Bioackumulation: Log POW vid pH 7 = < -3.

Toxicitet: Det finns data för 2 trofinivåer, känsligaste blågrön alga (Anabaena flos-aquae) NOEC 15 mikrog/L.

Risk

"Based on the lowest NOEC for the species Anabaena flos-aquae and using the assessment factor of 10, the PNEC is calculated to 15/10 = 1.5 µg/L." PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2020. PEC = 0,0382 µg/L. PEC/PNEC = 0,025 vilket ger risken försumbar. Enligt det regulatoriska vid 2 trofinivåer skulle omräkningsfaktorn (AF) vara 50. PEC/PNEC blir då 0,127 vilket ger risken låg.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för meropenem från Vabomere (meropenem, vaborbaktam), 20 September 2018, EMA/CHMP/700663/2018.

"The applicant has not conducted a full ERA for meropenem. Although meropenem has not been previously authorised by the Centralised Procedure, it is currently authorised in 29 Member States of the European Economic Area through the Decentralized Procedure and no significant increase in environmental exposure in the EU is expected. This was considered acceptable by CHMP."

Övrig information

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm